აფორიზმები „ვეფხისტყაოსნიდან“,

 ასომთავრული ასოებით – პირველი ყვითელი კლასის პრეზენტაცია დედაენის დღესთან დაკავშირებით
დამრიგებელი: თათია ახობაძე