,,სკოლა ოპიზას ” ისტორიის მასწავლებელს, ბელა გზირიშვილს,

ვულოცავთ დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭებას და ვუსურვებთ მომავალ წარმატებას!