მოსწავლეთა საყურადღებოდ!

,,სკოლა ოპიზაში“ ფუნქციონირებას იწყებს ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების წრე, რომელიც განკუთვნილია VI კლასელთათვის. გაკვეთილები ჩატარდება კვირაში ერთხელ ხუთშაბათს 14:15 სთ.-ზე.

წრის დასახელება: ,,უფრო მეტი ტექსტური რედაქტორის MS Word -ის შესახებ.“
ისტ.-ის წრის შექმნის იდეა თვითონ მოსწავლეებმა მომაწოდეს, მათი ინტერესი დიდია საგნის მიმართ. იციან რომ, ისტ.-ი ინტეგრირებულია ყველა საგანთან და ტექნოლოგიების სიღრმიოსეული ცოდნა აუცილებელია და საჭიროა მათთვის.
I სემესტრში განხილული და შესწავლილი იქნება საოფისე პროგრამის ერთ-ერთი პროგრამა MS Word -ი, ხოლო II სემესტრიდან წრის მუშაობა გაგრძელდება და მოსწავლეები შეისწავლიან შემდეგ საოფისე პროგრამებს: MS Excel და MS PowerPoint-ს.
წრის ხელმძღვანელი, ისტ.-ის მასწავლებელი: მაია ლოლაძე
ელ. ფოსტა: maikololadze3@gmail.com
ტელ. : 555512468
მსურველებმა რეგისტრაცია გაიარეთ წრის ხელმძღვანელთან!