როგორც ყოველთვის დაწყებითების კათედრამ სასწავლო წელი

მრავალფეროვანი ღონისძიებებით დაასრულა.