,,ცილები, ცხიმები და ნახშირწყლები ადამიანის სამსახურში” – პროექტი ქიმიაში,

რომელიც წარმოადგინეს XI ბ კლასის მოსწავლეებმა. მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია იყო ფრიად საინტერესო და პრაქტიკული.
პედაგოგი: დოდო ოტიაშვილი