,,სკოლა ოპიზა” ითვალისწინებს სამინისროს გადაწყვეტილებას და სწავლა განახლდება 21 იანვარს.