,, მე-11 და მე-12 კლასებისათის სადამრიგებლო პროგრამის მიმართულების (კარიერის დაგეგმვა და პროფესიის არჩევა) ფარგლებში 6 დეკემბერს საინფორმაციო შეხვედრა გამართეს

  კავკასიის უნივერსიტეტის წარმომადგენლებმა: მერი ხვიჩია -მარკეტინგის ღონისძიებების მენეჯერი და შოთა ნიჟარაძე -ტექნიკური სკოლის დეკანი.
შეხვედრა საინტერესო გამოდგა, წარიმართა ინტერაქტიურ რეჟიმში .დაიგეგმა უახლოეს მომავალში მოსწავლეთა ვიზიტი უნივერსიტეტში კამპუსის პროგრამის პრეზენტაციაზე.
იგივე პროგრამის ფარგლებში ,,სკოლა ოპიზას “უკვე ესტუმრა თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის წარმომადგენელი ზვიად სულაბერიძე ასევე საინტერესო პრეზენტაციით .,,სკოლა ოპიზას” მოსწავლეები უკვე წინასწარ შედგენილი გრაფიკით სტუმრობენ თავისუფალ უნივერსიტეტს გასაცნობი პროგრამის ფარგლებში.