სკოლა ,,ოპიზაში’’ საატესტატო გამოცდებისთვის მზადება აქტიურ ფაზაში შევიდა , სკოლის დირექცია ცდილობს შექმნას წინა საგამოცდო გარემო,

რათა მოსწავლეებს თავდაჯერებულობა შეჰმატოს საატესტატო და ეროვნულ გამოცდებზე.
ამ მიზნით, გამოცდების მიმდინარეობა დაიგეგმა რამდენიმე ეტაპად;
პირველი ეტაპი – ზეპირი გამოკითხვა
მეორე ეტაპი – ტესტი, ღია და დახურული კითხვებით
მესამე ეტაპი – cat-ის ტიპის ტესტირება