,,სკოლა ოპიზაში” მიმდინარეობს მე–12 კლასის საატესტატო გამოცდების პირველი ეტაპი საბუნებისმეტყველო საგნებში. იხ. გამოცდების მიმდინარეობის გრაფიკი:

16/02/13 –––––––– ქიმია
19/02/13 –––––––– ფიზიკა
22/ო2/13 –––––––– ბიოლოგია
26/02/13 –––––––– გეოგრაფია