3 აპრილს V გ კლასში ჩატარდა პროექტი თემაზე:

,, კონტინენტები”. (პედაგოგი ლეილა ქავთარაძე)

მოსწავლეები დაყოფილი იყვნენ ჯგუფებად: თითოეულს წარმოდგენილი ჰქონდა საკმაოდ საინტერესო ინფორმაცია კონტინეტების შესახებ. ასევე მოამზადეს სლაიდ–შოუ და გაზეთები კონტინენტების თემატიკით.