სკოლის სტრუქტურა:

 • დირექტორი - მარინე მირიანაშვილი  
 • დირექტორის მოადგილე სასწავლო აღმზრდელობით დარგში – მაია თევზაძე
 • დირექტორის მოადგილე ადმინისტრაციულ დარგში – გოჩა ურუშაძე
 • ფინანსური მენეჯერი – მაია მაისურაძე
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი – მაია ბრეგვაძე
 • დაწყებითი საფეხური კოორდინატორი – ნათია სარქისაშვილი; ნინო გოგიჩაშვილი
 • საბაზო საფეხურის კოორდინატორი – ირა ჩხაიძე
 • საშუალო საფეხორის კოორდინატორი – მარინა თევზაძე
 • ადამიანური რესურსების მართვის და საქმისწარმოების მენეჯერი – მაია მაისურაძე
 • ხარისხის მართვის მენეჯერი – გიორგი გეთიაშვილი
 • ბიბლიოთეკარი – მარიკა წოწონაშვილი
 • დაცვის და უსაფრთხოების სამსახურის მენეჯერი – ალექსანდრე კაპანაძე
 • ფსიქოლოგი – ანა მურვანიძე
 • ექიმი – ხათუნა მგალობლიშვილი
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერ/მენეჯერები – მაია ლოლაძე; ბადრი გიგილაშვილი
 • სამეურნეო ნაწილის მენეჯერი – ლაზარე ურუშაძე